This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Phân tích cơ bản HLD

Phân tích cơ bản HLD - Cơ hội đầu tư quý 1/2015 với định giá 32-35

Stox.vn
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới, xây dựng cải tạo nhà, xây dựng các khu trung tâm thương mại...
Biểu đồ giá HLD - 3 tháng
Biểu đồ 3 tháng - stox.vn
Biểu đồ giá HLD - 6 tháng
Biểu đồ 3 tháng - stox.vn
Stox.vn
Doanh thu và Lợi nhuận: Năm tài chính gần nhất 2014, Bất động sản HUDLAND có tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 474,22 tỷ VND, tăng trưởng 4,86% so với năm 2013. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 84,21 tỷ VND, tăng trưởng 7,12% so với năm 2013.

Riêng quý gần nhất (quý 4/2014), Công ty đạt doanh thu thuần 243,08 tỷ VND và lợi nhuận sau thuế 50,20 tỷ VND. Xét trên 4 quý gần nhất, Công ty đạt tổng doanh thu 474,22 tỷ VND và lợi nhuận sau thuế 84,11 tỷ VND.
HLD hiện có 20,00 triệu cổ phiếu lưu hành bình quân. Với mức lợi nhuận sau thuế 4 quý mới nhất này, Công ty tạo ra được lợi nhuận trên cổ phiếu hay EPS ở mức 4.211 VND/cổ phiếu. Chú ý trong 4 năm gần nhất, EPS của HLD luôn ở mức cao 4500 đồng/cp. 

Đòn bảy tài chính: Hệ số Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu là chỉ số chính phản ánh “sức khỏe tài chính” của một doanh nghiệp. Hệ số này phản ánh mối tương quan giữa vốn vay ngắn và dài hạn của công ty so với vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tại thời điểm cuối quý 4/2014, hệ số đòn bảy Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu của Bất động sản HUDLAND là 0,31 lần. Đây là mức rất thấp so với bình quân của ngành Bất động sản (1,26 lần).
Vốn chủ sở hữu của Bất động sản HUDLAND cuối quý 4/2014 là 436,03 tỷ VND, vốn vay ngắn hạn là 114,41 tỷ VND và vốn vay dài hạn là 19,57 tỷ VND.

Hệ số Chi trả Lãi vay hay Interest Cover Ratio là một chỉ số tài chính đo lường khả năng sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh để trang trải chi phí lãi vay. Chỉ số này được tính toán là Lợi nhuận Trước Lãi vay và Thuế (EBIT)/Chi phí lãi vay. Sẽ tùy theo đặc thù kinh doanh của từng công ty. Tuy nhiên, theo thông lệ khi đánh giá tài chính, Khi một công ty có hệ số Interest thấp hơn 1.0 thì được đánh giá là “nguy hiểm”, tức là công ty đó hoạt động ra không đủ để trang trải chi phí lãi vay cho ngân hàng. Khi hệ số này nhỏ hơn 1,5 lần là mức báo động. Còn khi hệ số này cao hơn mức 1,5 lần là ở mức an toàn. Hệ số Interest Cover của Bất động sản HUDLAND là 165,24 lần, nói cách khác Bất động sản HUDLAND có thu nhập cao gấp 165,24 lần chi phí trả lãi. Đây là mức an toàn.

SO SÁNH HLD VỚI NGÀNH VÀ CỔ PHIẾU TƯƠNG ĐỒNG:
Chỉ số so sánhHLDHDCITAKHANgành
P/E cơ bản5,4618,2645,336,4516,35
P/B1,050,700,701,242,44
ROE (%)20,53%5,82%1,53%18,89%18,04%
ROA (%)12,97%2,70%1,05%14,20%4,69%
Lãi gộp/Doanh thu (%)19,93%18,91%50,31%48,98%33,75%
Lãi ròng/Doanh thu (%)17,76%8,51%39,32%37,63%17,34%
Stox.vn
Chỉ số P/E: Chỉ số P/E là chỉ số định giá được dùng phổ biến phản ánh mối tương quan giữa giá cổ phiếu của một công ty so với lợi nhuận tạo ra cho cổ đông. Theo cách đơn giản nhất, P/E phản ánh số tiền mà nhà đầu tư phải bỏ ra để có được một đồng lợi nhuận. Theo cách hiểu khác, P/E còn là chỉ số phản ánh số năm mà nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn nếu như công ty trả 100% cổ tức từ lợi nhuận tạo ra hàng năm.
Cổ phiếu HLD có hệ số P/E ở mức 5,46 lần dựa trên mức giá đóng cửa 23.000 VND ngày 28/01/2015 và EPS ở mức 4.211 VND. Cổ phiếu HLD được thị trường định giá rất thấp so với bình quân của ngành Bất động sản (P/E = 16,35 lần).
Chỉ số P/B: Chỉ số P/B hay Giá cổ phiếu/Giá trị Sổ sách là chỉ số phản ánh mối tương quan giữa giá cổ phiếu và giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính của Công ty. Giá trị sổ sách được tính bằng cách lấy Vốn Chủ sở hữu chia cho số cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu HLD có hệ số P/B ở mức 1,05 lần dựa trên giá đóng cửa 23.000 VND ngày 28/01/2015 và giá trị sổ sách là 21.802 VND/cổ phiếu vào cuối quý 4/2014. Đây là mức rất thấp so với bình quân ngành Bất động sản (2,44 lần) và bình quân của cả thị trường là 2,61 lần.

Tỷ suất Cổ tức: Chỉ số này cho biết tỷ lệ cổ tức nhà đầu tư sẽ nhận được so với số tiền phải trả để mua cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa cổ tức kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp và thị giá cổ phiếu. Thông thường, các nhà đầu tư dài hạn thường so sánh tỷ suất cổ tức này với mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng để đánh giá mức độ hấp dẫn của khoản đầu tư. Đương nhiên, họ kỳ vọng tỷ suất cổ tức phải cao hơn lãi tiền gửi ngân hàng do khoản đầu tư vào cổ phiếu có độ rủi ro cao hơn khoản tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

HLD có tỷ suất cổ tức ở mức 6,52% dựa trên có kế hoạch trả cổ tức năm 2014 ở mức 1.500 VND/CP và mức giá đóng cửa 23.000 VND ngày 28/01/2015.

Chỉ số EV/EBITDA: Chỉ số này được tính bằng Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao (EBITDA) chia cho Giá trị Doanh nghiệp. Giá trị Doanh nghiệp được tính bằng giá trị Vốn chủ sở hữu + Vốn vay ngắn và dài hạn – Tiền mặt.
Có thể hiểu chỉ số này cũng giống như chỉ số PE. Tuy nhiên EV/EBITDA cho phép phản ánh đầy đủ và tổng thể hơn hơn chỉ số PE do chỉ số này không quan tâm đến sự ảnh hưởng của cơ cấu vốn, của chính sách khấu hao, của các ưu đãi về thuế cũng như các khoản thu nhập bất thường hay thu nhập khác.
Bất động sản HUDLAND có chỉ số EV/EBITDA là 4,35 lần. Đây là mức rất thấp so với bình quân bình quân của cả thị trường là 10,90 lần.

-----------------

Tôi đã mua cổ phiếu HLD như khuyến nghị, xem tài khoản bên dưới
Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Mua gấp HLD - cơ hội đầu tư trong quý 1


Trong 2 phiên gần nhất, LCTV khuyến nghị chốt lời NT2, TTF, XPH, đồng thời mở trạng thái mua với HLD

Danh mục đầu tư chuẩn ngày 26/1

Thông tin về HLD sẽ được cập nhật bên dưới:

Khuyến nghị:

Với những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp HLD (dự kiến EPS 2014 ở mức 4.031 đ/cp, BV 2014 khoảng 21.749 đ/cp), và bằng các phương pháp định giá P/E, P/B, FCFE, FCFF chúng tôi định giá HLD ở mức 27.000 đ/cp. Với mức giá hiện tại 18.600 đ/cp thì HLD là một cơ hội đầu tư tốt và chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu này với kỳ vọng đạt mức giá mục tiêu 30.000 đ/cp -32.000 trong 2 tháng tới.

Điểm nhấn đầu tư:

    Giai đoạn 2011 – 2013 ngành bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn khi chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt, lãi suất tăng cao, kinh tế suy giảm và thị trường bất động sản đóng băng và nhiều doanh nghiệp trong ngành hoạt động thua lỗ: Trong bối cảnh đó thì kết quả kinh doanh của HLD cũng có sự suy giảm, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn duy trì ổn định, vẫn ghi nhận lợi nhuận khá và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông ở mức cao.

    Với những nỗ lực cải thiện kinh tế của Chính Phủ cuối năm 2013 và bước sang năm 2014 thì nên kinh tế đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lãi suất duy trì mức thấp, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng kinh tế dần cải thiện, qua đó thị trường bất động sản cũng cho tín hiệu hồi phục với lượng giao dịch tăng, tồn kho ngành giảm dần: trước những chuyển biến tích cực đó thì HLD là một trong những doanh nghiệp đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường khi liên tục chào bán sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường như dự án Green House (tòa nhà GH1, GH2, GH3, GH4, GH5, GH6), dự án khu biệt thự và dự án khu nhà liên kề Lê Thái Tổ, Bắc Ninh, dự án nhà ở thấp tầng LK27, BT8 tại KĐTM Xã Vân Canh, dự án nhà ở thấp tầng Nơ-05B khu đô thị Việt Hưng…

    Bên canh đó để chuẩn bị cho các kế hoạch dài hơi trong các năm tới HLD cũng chuẩn bị cho mình quỹ đất ổn định, danh sách các dự án thực hiện gối đầu có tính khả thi cao, cụ thể như: các dự án có thể sẽ hoàn thành và cho doanh thu trong các năm tới là Dự án khu B – Lê Thái Tổ, Bắc Ninh, Dự án nhà ở thu nhập thấp ở bắc ninh, dự án khu dân cư mới tại Bình Giang – Hải Dương… Với nguồn dự án ổn định và thị trường bất động sản đang trên đà hồi phục là các yếu tố đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận tốt cho HLD trong giai đoạn 2015 – 2016.

    HLD là đơn vị thành viên nổi bật của HUD, nên có lợi thế lớn trong việc được lựa chọn là đơn vị thực hiện các dự án lớn, nguồn dự án dồi dào đảm bảo hoạt động, bên cạnh đó thì ban lãnh đạo HLD cũng định hướng chủ động tìm kiếm và phát triển các nguồn dự án tiềm năng để tránh quá phụ thuộc vào tổng công ty HUD.

    Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014: HLD đạt tổng doanh thu hơn 231 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,9 tỷ đồng, lần lượt đạt 48,9% kế hoạch doanh thu và 41,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2014. EPS 9 tháng 2014 đạt 1.696 đ/cp, giá trị sổ sách đạt 19.246 đ/cp. Năm 2014, HLD đặt trọng tâm doanh thu vào việc mở bán 2 tòa nhà 17 tầng GH5, GH6 thuộc dự án Green House (lô đất CT17, Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội), dự án này đã mở bán từ giữa quý 3/2014 và dự kiến hoạch toán một phần doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2014 và năm 2015.

    Dự phóng kết quả kinh doanh quý 4/2014 và cả năm 2014: trong quý 4 HLD dự kiến hoạch toán phần bán căn hộ từ 2 tòa nhà 17 tầng GH5, GH6 của dự án Green House, theo thông tin từ doanh nghiệp thì tổng doanh thu ước tính từ 2 tòa nhà này có thể đạt trên 800 tỷ đồng và đến nay doanh nghiệp đã bán thành công hơn 30% căn hộ, như vậy ước tính riêng phần doanh thu từ 2 tòa nhà GH5, GH6 có thể đem lại cho HLD doanh thu hơn 250 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính có thể đạt hơn 45, và khả năng cao là HLD sẽ hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu 473 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 81 tỷ đồng, tương ứng EPS 2014 đạt hơn 4.000 đ/cp, giá trị sổ sách cuối 2014 có thể đạt 21.749 đ/cp, đây là điều kiện thuận lợi để HLD đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức 15% tiền mặt như kế hoạch.

    Cơ cấu tài chính lành mạnh: Tài sản có tính than khoản cao khi tài sản ngắn hạn chiếm 99,0% tổng tài sản, chủ yếu là các khoản phải thu và hàng tồn kho chờ bán. Là doanh nghiệp bất động sản nhưng HLD có tỷ lệ vay nợ thấp, tỷ lệ nợ phải trả chỉ chiếm 39% tổng nguồn vốn, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn chỉ chiếm 39% tổng nợ phải trả và 15,2% tổng nguồn vốn.


Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Danh mục đầu tư chuẩn

Thị trường có diễn biến đáng chú ý khi các cổ phiếu ngân hàng lớn như BID MBB VCB CTG đồng loạt tăng mạnh kể từ phiên giao dịch buổi chiều, tuy vậy, sự lan tỏa tới các cổ phiếu khác còn ở mức hạn chế. LCTV vẫn duy trì quan điểm thị trường đang ở giai đoạn tích lũy, Vnindex dao động quanh 560 - 570 điểm, anh/chị nên tập trung vào những cổ phiếu theo danh mục sau đây:


Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Mua khi thị trường điều chỉnh

GAS và 10 triệu cổ phiếu quỹ
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG
Thị trường tăng giảm trái chiều trên hai chỉ số với mức độ biến động khá mạnh trong phiên. Đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.81% lên 574.32 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -1.09% xuống 84.72 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HSX tăng khá mạnh trên mức trung bình 20 phiên, trên sàn HNX khối lượng giảm đáng kể xuống dưới mức này; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 2,795 tỷ đồng trong đó bao gồm 358 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường thu hẹp về mức thấp với 124 mã tăng và 308 mã giảm, toàn thị trường có 17 mã tăng trần và 31 mã giảm sàn. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có GAS, BID, VCB, MSN, STB, BVH, CTG tăng; chiều giảm gồm VNM, VIC, HAG, PPC, DPM. Khối Ngoại Mua ròng trở lại trên sàn HSX với giá trị 48 tỷ đồng, trên sàn HNX khối này vẫn duy trì mua ròng với giá trị 9.9 tỷ đồng.

Khuyến nghị đầu tư: Chỉ số VNINDEX vẫn duy trì sắc xanh  tuy nhiên chỉ có nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn GAS, VCB, BID, MSN tăng điểm mà không kéo theo được dòng tiền vào nhóm cổ phiếu khác thể hiện tính lan tỏa kém trong phiên hôm nay. Chỉ số HNXINDEX đang phản ánh chính xác hơn xu hướng chung của thị trường với trạng thái điều chỉnh trên diện rộng ở hầu hết các cổ phiếu thanh khoản. Như vậy chỉ số VNINDEX đã thoái lui khi chạm vào ngưỡng cản mạnh 578 điểm và nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tích lũy thêm trong phiên kế tiếp, chúng tôi cho rằng chỉ có các cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua sẽ chịu ảnh hưởng giảm giá còn đối với các cổ phiếu tích lũy chưa tăng chỉ ảnh hưởng nhẹ. 

Danh mục đầu tư Mua khi chạm các ngưỡng mục tiêu:

1. TTF, vùng mua ngắn hạn 10.2 - 10.5
2. PVS  vùng mua ngắn hạn giá 24-25
3. PXS vùng mua ngắn hạn giá giá 20.8-21
4. VCG vùng mua ngắn hạn giá 11-11.5
5. CII  vùng mua ngắn hạn giá 19-19.2
6. HAG  vùng mua ngắn hạn giá 19.8-20
7. VOS vùng mua ngắn hạn giá 6 -6.2
8 Vip vùng mua ngắn hạn giá 11.5-12