Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Mua cất tủ

Kể từ topic gần nhất, nghỉ ngơi 2 tuần, thứ 7 ngày 23/2, tôi ốm suốt không theo dõi được thường xuyên, giờ mới có thời gian lên mạng, không ngờ mới có hơn 10 ngày mà thị trường đi xuống thật kinh khủng. Tôi nhẩm tính, nếu ngày 20/2 tôi không bán hết cổ phiếu, chắc mình đã nhập viện tâm thần.

nhưng có vẻ thị trường sẽ còn đi xuống nữa, thời gian mới khoảng hơn 10 ngày tính cả ngày nghỉ, mà điểm xoay chiều của thị trường rơi vào ngày 8/3-9/3 mới dừng hẳn. Tạm gọi là sự ngu dốt của bầy cừu.

Dù sao tôi sẽ mua lại rẻ hơn 30% cổ phiếu đã bán, và đang mong nó rẻ nữa

Sáng mai tôi sẽ mua 1 ít LCG HPG SHB CSM cất tủ, tỷ lệ 30% cũng được

0 nhận xét:

Đăng nhận xét