Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Làn sóng bán tháo của ETF

Một số đặc điểm của thị trường cần chú ý

1. Thị trường có dấu hiệu tạo đỉnh từ đầu tháng 6 khi các tín hiệu kỹ thuật hội tụ với việc phân phối kín qua 4-5 phiên liên tiếp

2. Làn sóng bán tháo chứng khoán của Nước ngoài khi đồng đôla tăng giá, hiện tượng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở  các thị trường mới nổi như Thái Lan, Indo, TQ....

Bởi vậy, nhịp điều chỉnh này có thể khá sâu và mạnh, nên dừng trading với các trạng thái tài khoản có tỷ lệ tiền mặt < tỷ lệ cp.

--------------------------

Hình: chỉ số DJ, Thái Lan , Shanghai thời gian qua trong mối tương quan với Vnindex ....


0 nhận xét:

Đăng nhận xét