Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Thử bắt bài ETFs VNM

Cổ phiếu sẽ bị loại trong lần review này là
- HAG bị loại do room nước ngoài <5%
- SJS bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa và thanh khoản

Có một số tin cho rằng SHB, DRC, HSG có thể được thêm vào chỉ số. Tuy nhiên, do Market Vectors lọc chỉ số dựa trên các tiêu chuẩn rất chặt chẽ nên việc đưa các cổ phiếu chưa đủ tiêu chuẩn vào là rất khó xảy ra. Ngoài ra để đảm bảo số lượng tối thiểu 25 cổ phiếu trong rổ, dễ dàng tìm được các cổ phiếu offshore để thay thế HAG và SJS, tuy nhiên các cổ phiếu này sẽ không làm ảnh hưởng tới các cp trong nước do giới hạn tỷ trọng các cp trong nước tối thiểu là 70%.

PVF và STB có thể chưa bị loại trong kỳ review này bởi Market Vectors sẽ chỉ loại cổ phiếu khi thông tin chính thức được công bố (Giả sử trường hợp STB bị loại, các cổ phiếu có thay đổi bao gồm ITA, OGC, PVD, GMD, PVX sẽ được tăng tỷ trong làm tăng lượng cổ phiếu mua thêm, các cổ phiếu có tỷ trọng lớn hơn đã được áp tỷ trọng tối đa nên sẽ không thay đổi)

Tổng giá trị tài sản quỹ đang quản lý là 454,057,822.44 USD, sau khi bán HAG và SJS, hầu hết các cổ phiếu sẽ được tăng tỷ trọng trong danh mục và được mua thêm, đặc biệt là BVH, VCB, VCG, PVS, PVX, ITA

Tuy nhiên giá cổ phiếu PPC đã tăng mạnh trong thời gian gần đây là tỷ trọng cổ phiếu tăng lên tới 8,22%, VanEck sẽ phải bán mạnh cp để đưa về tỷ trọng mới, dự tính là 6%, như vậy sẽ phải bán ra khoảng 8 triệu cp.
Đối với cổ phiếu HPG, hiện room còn lại cho nhà đầu từ nước ngoài còn khá nhỏ, làm giảm vốn hóa của cổ phiếu, tỷ trọng trong danh mục giảm cũng khiến Vaneck có thể bán mạnh cổ phiếu này.

Ticker
Price
Shares Listed
Foreign room
NewWeight
Current weight
Change
No of shares
BVH
51500
680,471,434 
24.2%
8.00%
7.14%
0.86%
1,584,219
VCB
30900
2,317,417,076 
10.2%
8.00%
7.22%
0.78%
2,397,929
VIC
68000
928,284,381 
8.8%
7.00%
6.79%
0.21%
290,253
DPM
45900
380,000,000 
19.1%
6.50%
6.86%
-0.36%
-747,448
PPC
26800
326,235,000 
33.7%
6.00%
8.22%
-2.22%
-7,902,700
VCG
12600
441,710,673 
39.8%
5.50%
4.33%
1.17%
8,864,258
PVS
16800
446,703,141 
28.0%
5.00%
3.11%
1.89%
10,714,742
STB
17800
1,073,967,664 
8.9%
4.50%
5.28%
-0.78%
-4,187,505
ITA
7700
560,833,241 
31.8%
3.67%
2.39%
1.28%
15,873,502
OGC
13000
300,000,000 
34.0%
3.53%
3.31%
0.22%
1,639,849
PVD
50000
210,508,215 
11.9%
3.32%
3.26%
0.06%
119,819
GMD
33900
109,007,090 
28.0%
2.70%
2.68%
0.02%
66,695
PVX
5800
400,000,000 
40.5%
2.44%
1.50%
0.94%
15,416,354
HPG
32800
419,052,533 
5.7%
2.03%
3.19%
-1.16%
-3,366,778
PVF
9400
600,000,000 
12.5%
1.80%
1.88%
-0.08%
-856,126

0 nhận xét:

Đăng nhận xét