Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

sóng 3C

Tuần qua đã kết thúc kỳ Review danh mục của hai quỹ ETFs, nhìn chung cả tuần thì số cổ phiếu tăng giá không nhiều, ngoại trừ PVT, PVD và một vài cổ phiếu đơn lẻ khác, số còn lại đa phần giảm nhẹ. Trong tuần này, các yếu tố tác động thị trường chủ yếu đến từ thông tin vĩ mô, trong đó tin CPI tháng 9/2013 có ảnh hưởng khá đến thị trường. Tại HN, CPI đã làm tăng thêm gần 6.7% so với cùng kỳ 2012. Điều này sẽ ảnh hưởng tương đối đến thị trường khi lãi suất và CPI có dấu hiệu chạm đáy và tăng theo chu kỳ, khiến cho giá cổ phiếu sẽ có xu hướng chững lại và tiếp tục điều chỉnh giảm.

Về yếu tố kỹ thuật, thị trường chung vẫn trong xu thế cấp 1 là xuống giá, và đang hình thành sóng C ( 3C ) giảm, vì vậy trong cuối tháng 9, đầu tháng 10, thị trường vẫn sẽ giảm nhẹ và thử thách ngưỡng hỗ trợ tại đường MA200, tương đương 468-472 điểm.

Một số cổ phiếu có dạng thức đặc biệt đi ngược thị trường, nhưng ở sóng tăng cuối của xu thế cấp 1 là PVT, PVD nên ngừng mua, nếu có hàng thì quan sát chốt lời khi đã tạo đỉnh xong.

Danh mục theo dõi đầu tư hiện tại nên chú ý HPG khi lợi nhuận quý 3/2013 có khả năng tăng trưởng, dự kiến cả năm EPS của HPG khoảng 4500 đồng, nếu điều chỉnh giảm về ngưỡng 30-31 có thể xem xét giải ngân trở lại.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét