Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Đánh úp

Phiên giao dịch hôm qua, NĐTNN đã bán ròng 66,24 tỷ đồng và đây là phiên bán ròng mạnh đầu tiên kể từ phiên giao dịch 28/2. Diễn biến này mang đậm dấu ấn của các quỹ ETFs nhất là các cổ phiếu bị bán thẳng tay đều nằm trong danh mục của hai quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam. Một trong những lý do này có thể đến từ việc SJS bị ngưng giao dịch khiến danh mục của VNM ETF bị mất cân bằng khi quỹ này đang sở hữu tới 7,9 triệu SJS với tỷ trọng 1,27%. Vì nguyên tắc của ETFs là quỹ đầu tư chỉ số với 1 rổ cổ phiếu được xây dựng bám sát Index mà quỹ đó lấy làm chuẩn do đó khi mất cân bằng, VNM ETF có thể đã phải bán những cổ phiếu đã mua từ trước đó đi để rổ cổ phiếu đó bám sát Index.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây VNM ETF đang chuyển từ Trading premium( giá CCQ cao hơn NAV) sang Trading Discount với mức -1,84% (giá CCQ thấp hơn NAV) diễn biến này khiến cho Authorized Participant(AP - thành viên lập quỹ) bán lại và hoán đổi CCQ này cho VNM ETF(Redemption) khiến quỹ này phải bán bớt cổ phiếu sơ cấp để lấy tiền trả. Hoạt động kiếm lời từ chênh lệch này gọi là Arbitrage.


--------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét