Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Tư vấn sáng 13/5

chào a/c

[9:50:24 AM] loi_cu_ta_ve_81: thị trường đã vào điểm gãy đổ
[9:50:31 AM] loi_cu_ta_ve_81: a/c tuyệt đối không tham gia bắt đáy
[9:50:46 AM] loi_cu_ta_ve_81: tại điểm này thì các tổ chức cũng phải tính toán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét