Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Cập nhật CSM

Sản lượng tiêu thụ tăng đã giúp Casumina (CSM) có quý 3 đạt doanh thu tăng gần 45 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 221 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 180 tỷ đồng cùng kỳ đã giúp lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, trong kỳ, lãi vay của công ty tăng nhẹ so với cùng kỳ đã được công ty giải trình là do nhu cầu vật tư sản xuất và dự trữ tăng. Tuy nhiên, nhìn vào hạng mục hàng tồn kho của CSM thì số dư cuối quý 3 là 685 tỷ đồng, giảm khoảng 150 tỷ đồng so với đầu năm. Chi tiết hàng tồn kho của Casumina cho thấy, thành phẩm có số dư 234 tỷ đồng, giảm so với mức 302 tỷ đồng đầu năm; nguyên vật liệu đạt 447 tỷ đồng, giảm so với mức 529 tỷ đồng đầu năm.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CSM đạt 2.333 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với 9 tháng năm 2012 nhưng lãi 9 tháng đạt gần 258 tỷ đồng, tăng 38% so với 9 tháng năm 2012.
Với 341 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, CMS vượt kế hoạch 275 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó năm 2013 với tỷ lệ 24%.
Tổng thu nhập của HĐQT Và ban giám đốc (9 người) trong 9 tháng đầu năm đạt gần 4 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi người trong ban đạt thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng.

3 nhận xét:

 1. SDT: 9 tháng LNTT đạt 68,18 tỷ đồng, hoàn thành 84,4% kế hoạch.

  SDT đang xin ý kiến cổ đông tăng vốn 1:1 từ thặng dư, phát hành 1:1 giá 10.000 trong tháng 11/2013.

  Trả lờiXóa
 2. Các bác kịp mua SDT chưa, khẩn trương nhé, lợi nhuận quý 3 khá cao, thưởng 1:1 và phát hành 1:1 giá 10.000 đồng trong tháng 11/2013 nhé.

  Trả lờiXóa
 3. Bác nghiên cứu PVT nữa nhé:
  1. Chỉ số vận tải biển BDI đang tăng rất mạnh
  2. Lợi nhuận quý 3 rất cao
  3. Chia cổ tức 8% trong tháng 11/2013
  4. Dự kiến PVT phải 14.x

  Trả lờiXóa