Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Ngắn hạn FIT, trung hạn SSI

Thị trường đã chính thức kết thúc điều chỉnh, thanh khoản tăng vọt và độ rộng trải đều trên tất cả các phân lớp cổ phiếu. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ hàng cơ bản ( SSI PGS PET REE), hàng đầu cơ như VOS TNT PVT VNE sẽ phân hóa vào phiên ngày mai.

Hiện tôi đánh giá cao SSI dành cho đầu tư 6 tháng, với các mốc dự kiến như trong các khuyến nghị trước của tôi là

16.4 - 17.2 giai đoạn đè gom

17.2-17.8 giai đoạn lấy đà

17.8-19.5 giai đoạn tăng tốc

19.5-20.7 giai đoạn nhảy vọt

20.7 -22 giai đoạn thể hiện sức mạnh BCTC và kết thúc ở mức giá kỳ vọng 24.5-25

Phiên mai, thị trường sẽ thể hiện sự phân hóa, các mã nóng như TNT KMR nhiều khả năng tiếp tục tăng, nhà đầu tư cũng nên chú ý FIT với vùng giá mua 14.2-14.5, vùng giá kỳ vọng trong 1 tuần khoảng 15.2-15.50 nhận xét:

Đăng nhận xét