Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

VCG - Cú hích từ chuyển nhượng XMCP


( trích báo cáo của chứng khoán Kimeng )

Chuyển nhượng 70% cổ phần Xi măng Cẩm Phả cho Viettel vào
tháng 11/2013. Trước đây, do thua lỗ liên tục từ khi bắt đầu hoạt động
năm 2008, Xi măng Cẩm Phả (XMCP) không chỉ làm giảm đáng kể lợi
nhuận hợp nhất của VCG mà còn là gánh nặng tài chính với các khoản
vay dài hạn bằng ngoại tệ. Sau khi chuyển nhượng, XMCP không còn
là công ty con mà trở thành công ty liên kết của VCG. Nhờ đó, VCG đã
ghi nhận tăng trưởng đột biến trong quý 4/2013 và luỹ kế 4 quý 2013,
đồng thời tình hình tài chính cũng được cải thiện rõ rệt.
Lợi nhuận quý 4/2013 tăng đột biến. VCG đã ghi nhận tăng trưởng
đột biến trong quý 4/2013 với LNST tăng 453,7% n/n lên 421,5 tỷ mặc
dù doanh thu giảm 41,7% n/n, đạt 2.932,2 tỷ. Ở mảng SX công nghiệp,
doanh thu giảm 28,8% n/n do VCG không còn hợp nhất KQKD của
XMCP trong quý 4/2013. Luỹ kế 4 quý 2013, LNST đạt 544,7 tỷ, tăng
523,3% n/n trong khi doanh thu thuần giảm 10,4% n/n đạt 11.345 tỷ.
Tài chính cải thiện. Theo hợp đồng chuyển nhượng, Viettel không chỉ
mua lại cổ phần mà còn mua cả phần nợ vay của XMCP. Dư nợ dài
hạn liên quan đến XMCP là khoảng 2.700 tỷ, chiếm 42% tổng dư nợ
dài hạn của VCG. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, tỷ lệ nợ vay
ròng/VCSH giảm còn 99,8% so với 201,9% cuối 2012 và 175% cuối
quý 3/2013. Việc xử lý các khoản nợ này giúp VCG không còn chịu rủi
ro về tỷ giá như trước đây do hầu hết các khoản vay dài hạn của
XMCP là bằng ngoại tệ, đồng thời cũng giúp VCG khơi thông dòng tiền
nhờ chi phí tài chính giảm và không còn phải trả nợ thay cho XMCP
(VCG đã phải trả nợ thay XMCP 2.393tỷ)
Dự báo tăng trưởng 11% năm 2014. VCG đang nỗ lực thực hiện tái
cấu trúc với mục tiêu tập trung vào hai lĩnh vực then chốt là xây dựng
và kinh doanh BĐS, nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách giảm số
lượng các công ty con/công ty liên kết. Là một trong những công ty
hàng đầu trong ngành, chúng tôi cho rằng VCG có triển vọng tăng
trưởng tích cực trong dài hạn. Năm 2014, chúng tôi dự báo doanh thu
và LNST tăng trưởng khoảng 9% và 11% so với 2013, đạt lần lượt
12.317 tỷ và 603 tỷ.

Khuyến nghị. EPS 2014 ước đạt 1.445 đồng/cp. Định giá của VCG trở
về mức hợp lý với PE dự phóng 9,5x và P/B dự phóng 1x. Chúng tôi
khuyến nghị Mua VCG với giá mục tiêu 17.300 đồng/cp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét