Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

VCG - định giá 21.000 đồng năm 2014

VCG tin lợi nhuận 2013 đã ra, tối nay tôi sẽ viết bài định giá vcg, tuy nhiên tôi lưu ý 2 điều

[10:58:09 AM] loi_cu_ta_ve_MBS: VCG bán xong xi măng cẩm phả
[10:59:37 AM] loi_cu_ta_ve_MBS: tức là chi phí vốn hiện nay thấp do không phải trả 600 tỷ tiền lãi, 2014 vcg sẽ ký thêm nhiều hợp đồng mới quan trọng, kế hoahcj vcg 2014 chắc chắn sẽ đạt được vượt LNTT của 2013 khoảng 20%, tức tầm 900 tỷ, với 1 cổ phiếu đang ở dưới giá trị như VCG, thì mức giá hợp lý tôi đưa ra là 21.000-23000 đồng, và sẽ được vào cuối quý 2 năm 2014,
[10:59:47 AM] loi_cu_ta_ve_MBS: tức là lợi nhuận ước tính khoảng 80%
[10:59:50 AM] loi_cu_ta_ve_MBS: trong 6 tháng
[11:00:23 AM] Nam_ MBS_Sở Giao Dịch: rực rỡ quá
[11:00:34 AM] loi_cu_ta_ve_MBS: các mốc VCG: 10.4 - 11.6 - 13.2 - 14.8- 15.5 - 16.4- 17.3 - 18 - 19.5 ----> 21

0 nhận xét:

Đăng nhận xét