Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Cập nhật lợi nhuận HPG quý 2/2016

Lợi nhuận khủng HPG quý 2/2016

Theo số liệu báo cáo bán hàng tháng 6_2016 của HPG mới cập nhật chiều qua. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng trong tháng là 105.000 tấn, tương ứng Q2 HPG tiêu thụ 389.000 tấn. Mảng ống thép tiêu thụ tăng trưởng mạnh đạt 121.000 tấn trong Q2, phôi thép tiêu thu trong Q2 đạt 80.000 tấn… Từ các thông trên và các thông tin tổng hợp các mảng KD khác được cập nhật vào Model. HPG cho KQKD với LNST HN đạt 1,850 tỷ. Cụ thể về cơ cấu lợi nhuận của HPG trong Q2 như sau:

1. Lợi nhuận đến từ thép xây dựng: 1,280 tỷ
2. Lợi nhuận đến từ kinh doanh ống thép: 215 tỷ
3. Lợi nhuận đến từ bán phôi: 110 tỷ.
4. Lợi nhuận đến từ khai khoáng: 80 tỷ
5. Lợi nhuận đến từ bán điện: 40 tỷ.
6.  Lợi nhuận đến từ kinh doanh điện lạnh: 75 tỷ
7. Lợi nhuận đến từ Nội Thất: 40 tỷ.
8. Lợi nhuận đến từ TA&CN, khác:  10 tỷ.

Nếu trong quý 2 này Lãnh đạo HPG “hạch toán” hết khoản/phân bổ hết chi phí “Lợi thế thương mại” 90 tỷ thì KQKD của HPG có thể xảy ra trong 3 kịch bản sau:
a. 1,760 tỷ
b. 1,800 tỷ
c. 1,850 tỷ.

( nguồn: huuchi )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét