Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

SMC - thôi đừng bịp nữa......


SMC - thôi đừng bịp nữa......

 SMC vốn 300 tỷ, quý 1 lãi vay giảm, giá thép tăng trở lại nên em nó lãi có 45 tỷ, hoàn thành 50% kế hoạch năm, nhà đầu tư nhỏ lẻ nào chả biết và tính toán được, tổ chức họ lại càng biết

 SMC 2 quý cuối năm sẽ chỉ lãi 45-50 tỷ nữa, cổ tức từ 2006---2013 năm nào chả chia 15%-20% bất chấp khủng hoảng, ai chả biết

 Giá sổ sách có 20000, thị phần phân phối thép chiếm 30% thị phần miền Nam, không có gì mới

 Vạch mặt đội lái đồn thổi quý này SMC lãi 150 tỷ, EPS 5000, đừng bịp bợm nữa

( nhại bài viết về PPC trên cafef hôm nay )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét