Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Thông báo của Ban Quản trị blog LCTV


Để nâng cao chất lượng diễn đàn và tư vấn dịch vụ tốt hơn, kể từ ngày 20/11/2013, BQT room skype LCTV chỉ thêm vào các nhà đầu tư có mở tại khoản tại MBS và nằm trong nhóm quản lý, thay vì dự kiến thu phí như hồi đầu thành lập.

Kính mong các thành viên thông cảm.

BQT.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét